Matsång

Innan varje måltid sjunger vi tillsammans en matsång. Den lyder:

”Kom, kom, kom, kom till Drängens restaurang.
kom, kom, kom, kom till Drängens restaurang,
här sitter vi och väntar och längtar efter mat,
det doftar gott från köket, vad får vi på vårt fat”

(Melodi: Brittas restaurang)

Efter det presenteras dagens mat och vi äter tillsammans:)

barn-sjunger

 

Tema: kompis

Vi har just kört igång ett nytt tema, ett kompistema.

Vi har inlett med att prata och diskutera om hur man är en bra kompis. Första tematillfället har vi gjort en kompis-sol. Vi kom fram till att en bra kompis leker med varandra, hjälper till när det behövs, säger hej, hejdå, god morgon osv, lyssnar på varandra, väntar på sin tur, samarbetar och delar med sig.

IMG_1717

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra”

 

 

 

Vår grundverksamhet

Här kan ni läsa om vår grundverksamhet för att få mer insyn i vår dagliga verksamhet:

Vårt förhållningssätt är att barnen ska känna sig trygga och att få möjlighet att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga. Värdegrunden på vår förskola är att barnen ska respektera och värna om sig själv och alla i sin omgivning. Omsorg, hänsyn och respekt till allt levande är en viktig del av vår grundsyn. Samspelet mellan barn/barn och vuxna är också något som vi lägger stor vikt vid. Barnen ges möjlighet och uppmuntras att själva klättra i och ur barnstolarna, hitta kläder och skor, ta på och av sig skor och kläder och att hjälpa varandra. Lek, lärande, omsorg bildar en helhet i vår undervisning på förskolan.

Vårt arbetssätt grundar sig i barnens intressen. Vi lyssnar, ser och tolkar det barnen intresseras av och planerar verksamheten utifrån det. Som vuxna är vi goda förebilder genom att alltid hälsa på varandra, säga ”hej då” när vi går, visa en positiv inställning och hjälpa varandra, till exempel kan du skicka smöret, ska jag hjälpa dig? När barnen pekar på olika föremål hjälper vi dem att sätta ord på det, därmed ökar barnen sitt ordförråd. Vårt arbete med tecken som stöd och många samtal med barnen har gett goda resultat. Vi uppmuntrar barnen att tala om vad de vill: till exempel leka med, spela, lägga pussel, vad de vill ha på sin tallrik m.m.

Vi spelar spel, lägger pussel, dansar, sjunger, spelar instrument, läser böcker och pratar om böckerna, bygger med lego, målar m.m. Trots vår lilla förskola har vi tillgång till pedagogiska miljöer som inspirerar till lek, lärande och utveckling. Vår utomhusmiljö värderar vi högt, vi har en fantastisk utegård med närhet till skog och natur. Genom att spendera mycket tid utomhus får barnen möjlighet att utveckla sin grovmotorik. Tack vare vår egna kokerska, får vi bra, anpassad och näringsriktig kost serverad varje dag.

I språksamlingarna använder vi sånger, rim, ramsor, flanosagor, vi samtalar om vilket väder det är och vilka barn som är på förskolan den dagen. Barnen ges möjlighet att berätta det de vill för oss och varandra.

För att dokumentera barnens lärande använder vi oss,bland annat, av lärplattan, genom den kan vi föra anteckningar och även dokumentera med foton för att på så sätt få syn på barnets lärande och utveckling.

 

Thumbs-Up-Emoji