TAKK

Vi använder oss av TAKK – tecken som alternativ eller kompletterande kommunikation. I vårt arbete med barn 1-3 år är det en metod för att stödja kommunikationen. Tecknen används vid de betydelsebärande orden så som: kom, sitt, äta, förskola, gå in, gå ut, gunga m,m. TAKK är inte detsamma som teckenspråket, men bygger på samma tecken. Tecknen används tillsammans med tal och tydliggör det talande språket för barnen.