Följer stundtals heldagsseminarium om Skolfederationen, en väl genomtänkt tanke som skulle underlätta avsevärt för pedagogisk verksamhet.

Kortfattat kan man säga att:

För att kunna ta tillvara möjligheterna med digitala tjänster krävs en väl fungerande inloggningslösning för elever och personal. Det är det som är Skolfederation.

Vill du veta mer kan du följa arbetet med Skolfederationen här:

Comments are closed.

Post Navigation