Flera spännande saker förväntas presenteras nu i april. Förutom Skolkommissionens rapport den 20:e, så lanseras på självaste Valborgsmässoafton modulen Leda digitalisering. Leda digitalisering är ett processtöd för skolledare och huvudmän att inventera den egna verksamheten samtidigt som det ger ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå. Syftet med processtödet är att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden för att slutligen landa i en genomarbetad och förankrad utvecklingsplan på skol- och/eller huvudmannanivå. Utmaningen består i att få till en genomarbetat hållbar plan, då den rekommenderade tidsåtgången är 24 veckor totalt.

Comments are closed.

Post Navigation