Till hösten kommer alla pedagoger (F-9) i Skellefteå kommun få tillgång till utvalda delar av Office 365 online. Om allt går enligt planen kommer de kunna nyttja onlineversionen av OneDrive, Word, Excel, Powerpoint, OneNote, Class Notebook, Sway och Forms. Det efterlängtade molnet är alltså på väg.

o365

Vad innebär då Office 365? Vad är molnet? Ja det förklarar Jerker Porat, lärinspiratör på Microsoft, i filmen här nedan. Filmen tar upp vissa delar av Office 365 som inte kommer finnas tillgängligt till hösten men visar ändå på ett bra sätt hur Office 365 kan användas i skolan. Jerker kommer förövrigt upp till Skellefteå i juni för att inspirera pedagogerna och visa på de enorma möjligheter som följer med införandet av Office 365. Där finns de verktyg som behövs för att stärka elevernas olika förmågor.

 

Fem mycket användbara digitala responsverktyg

                                                   Fem mycket användbara digitala responsverktyg

Idag har Bureskolans F-5-pedagoger lärt sig mer om digitala responsverktyg. Här är några axplock från utvärderingen:

”Idag har jag lärt mig att det finns många digitala responsverktyg som är användbara och lättanvända för både elever och lärare.”

”Jag har fått en inblick i hur jag kan använda mig av digitala resurser i den dagliga undervisningen.”

”Jag lärde mig grunderna i socrative, whiteboard.fi, AnswerGarden och voto. Jag tror att jag kommer att ha väldigt stor nytta av de här resurserna!”

”Jag blir sugen på att sätta upp QR-koder till olika undersökningar och se vad man får för svar.”

”Jag hade koll på Kahoot innan, nu har jag koll på fler forum för att ställa frågor, göra tävlingar, test etc.  Kul idé att använda sig av detta på föräldramöte!”

Vecka 49 är det Internationella Datavetenskapsveckan, därför har vi idag varit på Furuskolan i Jörn och kört ”en timme med kod” (https://code.org/learn). Det blev mycket lyckat.

Alla elever borde ges möjligheten att lära sig datavetenskap. Det stöttar problemlösningsförmåga, logiskt tänkande och kreativitet. Genom att starta tidigt ges eleven de färdigheter de behöver för en framtida karriär.

Det handlar om att lära barnen att förstå den digitala värld vi lever i på samma sätt som vi lär dem förstå den fysiska. Att få barnen att förstå att det finns människor bakom de sidor de använder på internet och spelen de spelar.

Kodning ger barnen färdigheter som att kunna sätta sig ner och testa sig fram, designa, hitta fel och lösa dem, att inte ge upp och om att samarbeta.

Och dessutom är det roligt!