Nu har rektorer och förskolechefer gjort sin årliga LIKA-värdering i Skellefteå Kommun. Nu börjar ett spännande arbete att sammanställa detta och göra analyser av vad det innebär och hur vi skall gå vidare med alla skolformernas digitalisering. Se vilka möjligheter och hinder som finns i de olika verksamheterna.

LIKA

 

 

3

Nu är det snart dags att gå ut med vårt material på bredare front. På nätverksdagen den 29/3 kommer vi på Skol och Kulturkontoret att visa vårt material kring programmering i förskola och skola. Vi kommer ha demo på våra Kodväskor där allt finns för att kunna komma igång att arbeta med programmering i barngruppen eller i klassrummet.