Att utvärdera förskoleverksamhet är komplext. Pedagogiska dokumentationer som grund för detta ger goda möjligheter att staka ut riktning och här kommer Lärplattan in som ett allt-i-ett-verktyg. Filma, fota, spela in ljud och lägg in text som underlag för analyser.

Ped dokumentation

Bra att SKL trycker på. Väntar fortfarande på att regeringen ska fatta beslut om den nationella strategin för skolans  digitalisering…….

Elever och lärare kan få stort stöd av digitala verktyg. Men Sverige ligger efter i utvecklingen. SKL föreslår därför en nationell kraftsamling för skolans digitala arbetsmetoder och teknik.

Källa: Nationell satsning nödvändig för skolans digitalisering – SKL

Fem mycket användbara digitala responsverktyg

                                                   Fem mycket användbara digitala responsverktyg

Idag har Bureskolans F-5-pedagoger lärt sig mer om digitala responsverktyg. Här är några axplock från utvärderingen:

”Idag har jag lärt mig att det finns många digitala responsverktyg som är användbara och lättanvända för både elever och lärare.”

”Jag har fått en inblick i hur jag kan använda mig av digitala resurser i den dagliga undervisningen.”

”Jag lärde mig grunderna i socrative, whiteboard.fi, AnswerGarden och voto. Jag tror att jag kommer att ha väldigt stor nytta av de här resurserna!”

”Jag blir sugen på att sätta upp QR-koder till olika undersökningar och se vad man får för svar.”

”Jag hade koll på Kahoot innan, nu har jag koll på fler forum för att ställa frågor, göra tävlingar, test etc.  Kul idé att använda sig av detta på föräldramöte!”