I slutet av augusti lanserar SKL utvärderingsverktyget LIKA (framtaget enligt en överenskommelse med regeringen för att främja digitaliseringen i skolan). I Skellefteå har man beslutat att använda verktyget i alla pedagogiska verksamheter inom grundskolan.

Verktyget är inte till för att tala om hur man ska arbeta pedagogiskt i klassrummet utan det pekar ut olika området inom begreppet ”digitalisering i skolan” och konkretiserar vad det innebär. SKL beskriver det som ”Gör det svåra enklare”.

 

Sevärt om vad som krävs för att IT ska lyckas i skolan. En föreläsning av Jan Svärdhagen. under ”Framtidens lärande 2013”.  En ofta anlitad föreläsare när det handlar om skolutveckling och IT. Ansvarig för NGL-skolcentrum vid högskolan i Dalarna (NGL syftar till att utveckla, analysera och beforska vad som sker när datorer och andra enheter kommer in i skolan).

svärd