Vi har en studio på Modersmålsenheten i Skellefteå där pedagogerna kan sitta och arbeta online med elever i fjärrundervisning.
Det är en del teknik att lära sig och därför har jag skapat en instruktion med hjälp av ett digitalt verktyg som heter genial.ly
Teknisk utrustning i studion är en länk till min interaktiva bild som guidar rätt bland alla sladdar.
tekniken i studion

Att utvärdera förskoleverksamhet är komplext. Pedagogiska dokumentationer som grund för detta ger goda möjligheter att staka ut riktning och här kommer Lärplattan in som ett allt-i-ett-verktyg. Filma, fota, spela in ljud och lägg in text som underlag för analyser.

Ped dokumentation