Nu har rektorer och förskolechefer gjort sin årliga LIKA-värdering i Skellefteå Kommun. Nu börjar ett spännande arbete att sammanställa detta och göra analyser av vad det innebär och hur vi skall gå vidare med alla skolformernas digitalisering. Se vilka möjligheter och hinder som finns i de olika verksamheterna.

LIKA