Det börjar närma sig den stora IKT-dagen för förskolan i Skellefteå Kommun. Den 19/8 så händer det på Nordanå och det kommer att bli ett välfyllt schema:) Eftersom det är stor-forum-upplägg kommer fokus att ligga kring: Barns digitala verklighet, Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, Lärplatta-foto/film och ett avlutande pass kring Programmering i förskolan.

 

 

 

Idag skriver vi historia i Skellefteå Kommun. Vi har vår första IKT-inspiratörsträff som inbegriper möjlighet att täcka in hela kommunens förskolor. Alltså ett kommunövergripande nätverk för IKT i förskolan!

På agendan idag står: LIKA, Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, Lärplatta, Programmering, och, Planering förskola. Ska bli spännande att få träffa alla och få ta ett brett grepp över dessa frågor.

 

Nu drar vi igång 4 pilotprojekt i Skellefteå Kommun som rör programmering i förskolan. Projektet innebär ett försök att hitta rätt nivå och rätt förutsättningar för att arbeta med området. Det kommer att finnas riktigt ”hands-on-material” i form av robotar, men också material och appar kopplat till Lärplattan.