Det börjar närma sig den stora IKT-dagen för förskolan i Skellefteå Kommun. Den 19/8 så händer det på Nordanå och det kommer att bli ett välfyllt schema:) Eftersom det är stor-forum-upplägg kommer fokus att ligga kring: Barns digitala verklighet, Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, Lärplatta-foto/film och ett avlutande pass kring Programmering i förskolan.

 

 

 

Idag skriver vi historia i Skellefteå Kommun. Vi har vår första IKT-inspiratörsträff som inbegriper möjlighet att täcka in hela kommunens förskolor. Alltså ett kommunövergripande nätverk för IKT i förskolan!

På agendan idag står: LIKA, Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, Lärplatta, Programmering, och, Planering förskola. Ska bli spännande att få träffa alla och få ta ett brett grepp över dessa frågor.