Vi i Skellefteå Kommun fortsätter med utvecklingsprojekt 2.0. när det gäller programmering i förskolan. Det första projektet fick ett väldigt positivt utfall och nu gör vi en till avstämning mellan material och verksamhet för att få en heltäckande bild av hur vi skall gå vidare.

 

 

Det börjar närma sig den stora IKT-dagen för förskolan i Skellefteå Kommun. Den 19/8 så händer det på Nordanå och det kommer att bli ett välfyllt schema:) Eftersom det är stor-forum-upplägg kommer fokus att ligga kring: Barns digitala verklighet, Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, Lärplatta-foto/film och ett avlutande pass kring Programmering i förskolan.

 

 

 

Idag skriver vi historia i Skellefteå Kommun. Vi har vår första IKT-inspiratörsträff som inbegriper möjlighet att täcka in hela kommunens förskolor. Alltså ett kommunövergripande nätverk för IKT i förskolan!

På agendan idag står: LIKA, Nationell strategi för digitalisering av skolväsendet, Lärplatta, Programmering, och, Planering förskola. Ska bli spännande att få träffa alla och få ta ett brett grepp över dessa frågor.