Nu har rektorer och förskolechefer gjort sin årliga LIKA-värdering i Skellefteå Kommun. Nu börjar ett spännande arbete att sammanställa detta och göra analyser av vad det innebär och hur vi skall gå vidare med alla skolformernas digitalisering. Se vilka möjligheter och hinder som finns i de olika verksamheterna.

LIKA

 

 

I Skellefteå kommun har alla förskolechefer gjort en LIKA-utvärdering och nu har även många pedagoggrupper från förskola deltagit i en LIKA-workshop. Den kommer att kopplas till respektive utvärdering för att planera för framtiden!

Workshop

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Ett webbverktyg som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på förskolechefens värdering och bedömning av läget på förskolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

inspirera

LIKA, ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering, har tydligt visat att vi behöver få igång ett pedagogiskt IKT-nätverk mellan kommunens förskolor/skolor.
Detta för att nå likvärdighet, att få in IKT som en naturlig del av undervisningen och få en röd tråd från förskola och ända upp till årskurs 9.
Varje skola har därför fått uppdrag att utse minst en IKT-inspiratör. Nu har vi haft våran första träff där vi tog upp målet med detta nätverk, LIKA, elev-PIM och framtidsspaning. Vi hoppas att de som var på träffen ska känna att de fick matnyttig information med sig till sin skola och att vi nästa träff ska vara ännu fler.