I Skellefteå kommun har alla förskolechefer gjort en LIKA-utvärdering och nu har även många pedagoggrupper från förskola deltagit i en LIKA-workshop. Den kommer att kopplas till respektive utvärdering för att planera för framtiden!

Workshop

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Ett webbverktyg som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på förskolechefens värdering och bedömning av läget på förskolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.

inspirera

LIKA, ett verktyg för utvärdering och utveckling av skolans digitalisering, har tydligt visat att vi behöver få igång ett pedagogiskt IKT-nätverk mellan kommunens förskolor/skolor.
Detta för att nå likvärdighet, att få in IKT som en naturlig del av undervisningen och få en röd tråd från förskola och ända upp till årskurs 9.
Varje skola har därför fått uppdrag att utse minst en IKT-inspiratör. Nu har vi haft våran första träff där vi tog upp målet med detta nätverk, LIKA, elev-PIM och framtidsspaning. Vi hoppas att de som var på träffen ska känna att de fick matnyttig information med sig till sin skola och att vi nästa träff ska vara ännu fler.

LIKA

Här i Skellefteå är vi igång med LIKA för förskolan. Och till våren är det dags för rektorerna att göra sin andra skattning med hjälp av verktyget LIKA. Det ska bli intressant att följa vår resa, och ta del av LIKA-läget över hela Sverige.

Imorgon är det ett webbsänt seminarium om digitaliseringen i Sveriges skolor där en ny rapport från SKL presenteras. Rapporten är baserad på verktyget LIKA, it-tempen för skolan där nästan 900 rektorer har gjort skattningar av IT-användning och digitalisering på just sin skola

Källa: Skolans digitalisering, LIKA-läget – SKL