Vi i Skellefteå Kommun fortsätter med utvecklingsprojekt 2.0. när det gäller programmering i förskolan. Det första projektet fick ett väldigt positivt utfall och nu gör vi en till avstämning mellan material och verksamhet för att få en heltäckande bild av hur vi skall gå vidare.