blue-bot

Vi i Skellefteå Kommun fortsätter med utvecklingsprojekt 2.0. när det gäller programmering i förskolan. Det första projektet fick ett väldigt positivt utfall och nu gör vi en till avstämning mellan material och verksamhet för att få en heltäckande bild av hur vi skall gå vidare.

 

 

IMG_0105

Nu testar vi i Skellefteå Kommun några olika koncept som rör programmering i skolan ute i skolverksamhet. På samma sätt som för de yngre barnen i förskolan kommer det att innebära ”hands-on-material” i form av robotar. I skolan blir det också aktuellt med programmering via gränssnitt i dator. Under våren har vi pilotprojekt igång för att skapa oss en rikare bild av som fungerar optimalt och hur vi kan skapa en bra grund att bygga vidare på.