3

Nu är det snart dags att gå ut med vårt material på bredare front. På nätverksdagen den 29/3 kommer vi på Skol och Kulturkontoret att visa vårt material kring programmering i förskola och skola. Vi kommer ha demo på våra Kodväskor där allt finns för att kunna komma igång att arbeta med programmering i barngruppen eller i klassrummet.

Nu testar vi i Skellefteå Kommun några olika koncept som rör programmering i skolan ute i skolverksamhet. På samma sätt som för de yngre barnen i förskolan kommer det att innebära ”hands-on-material” i form av robotar. I skolan blir det också aktuellt med programmering via gränssnitt i dator. Under våren har vi pilotprojekt igång för att skapa oss en rikare bild av som fungerar optimalt och hur vi kan skapa en bra grund att bygga vidare på.