Vi har en studio på Modersmålsenheten i Skellefteå där pedagogerna kan sitta och arbeta online med elever i fjärrundervisning.
Det är en del teknik att lära sig och därför har jag skapat en instruktion med hjälp av ett digitalt verktyg som heter genial.ly
Teknisk utrustning i studion är en länk till min interaktiva bild som guidar rätt bland alla sladdar.
tekniken i studion