SKL arbetar på flera sätt för att underlätta skolans digitalisering. De driver projekt med målet att stötta verksamhet och huvudman för en likvärdig digital skola.  Det de gör knyter på olika sätt an till fyra områden  inom digitaliseringen: Ledning, Infrastruktur, Användning och Kompetens. De har flera intressanta webbinarium om skolans digitalisering och senast ut är vilken roll biblioteken har i en digital skola.

Här kan du se det: