I Skellefteå kommun har alla förskolechefer gjort en LIKA-utvärdering och nu har även många pedagoggrupper från förskola deltagit i en LIKA-workshop. Den kommer att kopplas till respektive utvärdering för att planera för framtiden!

Workshop

LIKA är ett verktyg för utvärdering och utveckling av förskolans och skolans digitalisering. Ett webbverktyg som stöd i arbetet att värdera och prioritera de olika insatser som kanske behövs. Det är ett självskattningsverktyg som bygger på förskolechefens värdering och bedömning av läget på förskolan – en skattning som mynnar ut i ett förslag till en handlingsplan.