Etikettarkiv: anhörig

Tack för din medverkan!

Det var roligt att så många kom på vår anhörigträff!

Äldreomsorgens Demensteam berättade kring de två vanligaste demenssjukdomarna, Alzheimers och vaskulär demens. Om hur sjukdomens händelseförlopp kan se ut, hur det kan påverka både den som blir sjuk och närstående och vikten/betydelsen av levnadsberättelse och aktuell genomförandeplan. Teamet tipsade även om aktiviteter och små sysselsättningar som du kan göra tillsammans med din närstående här på Skärgårdshemmet. Har du fler frågor och funderingar kan du alltid prata med kontaktpersonen, där finns det tips och råd att få.

Några representanter från personalgruppen berättade kring våra aktiviteter, guldkant=meningsfull vardag, och vad som är på gång i huset. Sjuksköterskan nämnde LCP, en vägledning för vård vid livets slut, och vill du veta mer kring detta finns både vårdpersonal och sjuksköterska att fråga.

Cheferna, Camilla och Johan, pratade kring ”individen i fokus”, hur vi arbetar här på Skärgårdshemmet och visade bla exempel på vår dagliga planering. Den dagliga planeringen finns på varje enhet; Kobben, Viken, Skäret och Näset. Alla äldreboenden i kommunen jobbar sedan mars 2013 på samma vis med planering.
Kom gärna med förslag på innehåll till nästa träff – vad vill du som närstående veta mer om?