Etikettarkiv: demensteam

Tack för att du deltog på Anhörigträffen!

anhörigträff3

Äldreomsorgens Demensteam berättade om sitt arbete och kring demenssjukdomar: hur sjukdomen kan utvecklas, bemötande och aktiviteter. (Där kan du alltid bolla med Kontaktpersonen.)

Vi pratade om Individen i fokus, hur vi arbetar för att pensionären/boende ska ha bra dagar och behålla sina funktioner med fokus på det friska.

Det finns allt från den stora strukturen med teamet (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast osv) till den dagliga planeringen, som i Skellefteå heter PPP – praktisk professionell planering. Till vår hjälp har vi även olika förebyggande kvalitetsregister.

Frågan kring bemanning kom upp och diskuterades. Vi ligger under ett sparkrav i nuläget, så dina synpunkter – kontakta Socialnämnden och/eller Äldreomsorgschefen, Synpunkter gällande oss och vår verksamhet på Skärgårdshemmet får du gärna vända dig till oss på plats.

Kring Vård i livets slut gäller en tydlig gång i form av en pärm, kallad LCP (Liverpool Care Pathway). Där dokumenteras allt tydligt. Ingen ska känna sig ensam i slutskedet, vem som sitter med – det kommer vi överens om, du som närstående och vi på enheten. Det finns mer info i broschyrerna nedan.

Du som vill veta mer och/eller inte kunde delta, fråga oss!

 

anhörigträff2

Anhörigträff

För dig som anhörig, närstående, godman/förvaltare Skärgårdshemmet

Datum:              19 april

Tid:                     kl.18-20

Plats:                  Församlingshemmet Örjansalen

Innehåll:

  • Äldreomsorgens demensteam berättar kring några demensdiagnoser, tipsar om bemötande och små aktiviteter.
  • Ssk berättar om Äldre och läkemedel samt vård i livets slut, LCP.
  • Personal kring PPP – praktisk professionell planering, kontaktpersonens roll och Skärgårdshemmets kvalitetsarbete.
  • Dina frågor och funderingar

Ingen anmälan krävs.

Välkommen!

Tack för din medverkan!

Det var roligt att så många kom på vår anhörigträff!

Äldreomsorgens Demensteam berättade kring de två vanligaste demenssjukdomarna, Alzheimers och vaskulär demens. Om hur sjukdomens händelseförlopp kan se ut, hur det kan påverka både den som blir sjuk och närstående och vikten/betydelsen av levnadsberättelse och aktuell genomförandeplan. Teamet tipsade även om aktiviteter och små sysselsättningar som du kan göra tillsammans med din närstående här på Skärgårdshemmet. Har du fler frågor och funderingar kan du alltid prata med kontaktpersonen, där finns det tips och råd att få.

Några representanter från personalgruppen berättade kring våra aktiviteter, guldkant=meningsfull vardag, och vad som är på gång i huset. Sjuksköterskan nämnde LCP, en vägledning för vård vid livets slut, och vill du veta mer kring detta finns både vårdpersonal och sjuksköterska att fråga.

Cheferna, Camilla och Johan, pratade kring ”individen i fokus”, hur vi arbetar här på Skärgårdshemmet och visade bla exempel på vår dagliga planering. Den dagliga planeringen finns på varje enhet; Kobben, Viken, Skäret och Näset. Alla äldreboenden i kommunen jobbar sedan mars 2013 på samma vis med planering.
Kom gärna med förslag på innehåll till nästa träff – vad vill du som närstående veta mer om?