Etikettarkiv: träff

Tack för att du deltog på Anhörigträffen!

anhörigträff3

Äldreomsorgens Demensteam berättade om sitt arbete och kring demenssjukdomar: hur sjukdomen kan utvecklas, bemötande och aktiviteter. (Där kan du alltid bolla med Kontaktpersonen.)

Vi pratade om Individen i fokus, hur vi arbetar för att pensionären/boende ska ha bra dagar och behålla sina funktioner med fokus på det friska.

Det finns allt från den stora strukturen med teamet (sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast osv) till den dagliga planeringen, som i Skellefteå heter PPP – praktisk professionell planering. Till vår hjälp har vi även olika förebyggande kvalitetsregister.

Frågan kring bemanning kom upp och diskuterades. Vi ligger under ett sparkrav i nuläget, så dina synpunkter – kontakta Socialnämnden och/eller Äldreomsorgschefen, Synpunkter gällande oss och vår verksamhet på Skärgårdshemmet får du gärna vända dig till oss på plats.

Kring Vård i livets slut gäller en tydlig gång i form av en pärm, kallad LCP (Liverpool Care Pathway). Där dokumenteras allt tydligt. Ingen ska känna sig ensam i slutskedet, vem som sitter med – det kommer vi överens om, du som närstående och vi på enheten. Det finns mer info i broschyrerna nedan.

Du som vill veta mer och/eller inte kunde delta, fråga oss!

 

anhörigträff2