Under våren och sommaren har allmänheten fått komma in med idéer på namn på gator och kvarter i det nya bostadsområdet Västra Eriksberg. Temat är Västerbottensberättare och vi har fått in förslag via förslagslådan, kundtjänst, Norran, P4 Västerbotten, Facebook och Twitter (taggen #gatunamn). Totalt drygt 30 kvartersnamn och knappt 60 namn på gator och platser.

Kvarter:

 • Torgny Lindgren: Femfingermandeln, Ljuset, Stubbrytaren
 • Sara Lidman: Hjortronlandet, Regnspiran, Järnkronan
 • P O Enquist: Himlaharpan, Magnetisören, Livläkaren, Lodjurstimman, Kartritaren, Sekonden.
 • Stieg Larsson: Luftslottet (5 röster)
 • Stig Larsson: Laxwoken, Ordningen
 • Åke Lundgren: Guldtuppen, Gudaberget, Trollknuten
 • Loka Enmark: Mätartavlan
 • Kurt Salomonsson: Nattvandraren
 • Anita Salomonsson: Vattenbärerskan
 • Henning Sjöström: Silverarken
 • Josef Stenlund: Spökflygaren
 • Meta Andreasson: Pärlbandet, Kvarnspelet, Klätterträdet
 • Anton Marklund: Djurvännen
 • Hjalmar Westerlund: Utmaningen
 • Lars Nygren: Sommarhuset
 • Nikanor Teratologen: Förensligandet, Äldreomsorgen
 • Lars Elver Karlsson: Kornåkern
 • Roger Melin: Atlantsnön

Gatunamn:
Här är det givetvis möjligt att anpassa –gatan/gata, allé, -backen/backe, platsen/torget/-parken,  gränd/-gränden, -stig/stigen som det passar.

 • Torgny Lindgren: Ormens väg (3), Merabs stig/gränd (2), Skräddar Molins gränd/gata, Brokiga Blads gränd/Brokiga Bladgatan, Batsebas gata, Dorés gata/Dorés allé, ”Bred-Kajsas vägen”, Hummelhonungsgatan/Hummelhonungstigen, Stubbrytarvägen, Pölsvägen, Torgny Lindgrens väg, Minnenas allé, Berättelsernas backe.
 • Sara Lidman: Sarabacken, Rönnogs gata, Anna-Stavas gata/plats, Olförarns gata, Ecksträskgatan, Isak Mårtens gränd, Tjärdalsgatan, Vredens barns gata, ”D. Mårtenssons gatan”, Spadar-Abdons torg, Schwärjevägen, Skjelletvägen, Jernbanegatan, Den underbare mannens gata.
 • P O Enquist: Färdvägen, Kapten Nemos gata/Kapten Nemos gränd, Eva-Liisas gata, Musikanternas uttåg, Legionärsvägen, Den tredje grottans gata.
 • Stieg Larsson: Salandergatan/Salandervägen, Luftslottsgatan
 • Stig Larsson: Nyårsgatan, Matargatan/Matargränd
 • Kurt Salomonsson: Skiljevägen
 • Josef Stenlund: Finnforsrövarnas stig, Rövargatan
 • Anita Salomonsson: Armade cykelstigen
 • Åke Lundgren: Polykarpusgatan
 • Birger Vikström: Dubbelkruts gränd, De lyckliga årens gata
 • Lars Widding: Frk Roots allé
 • Eva Nilsson: Myrans gata (Myrstigen?)
 • Göran Marklund: Snallarvägen
 • Nikanor Teratologen: Helge Holmlunds väg, Holger Holmlunds väg, Hokkygatan, Pyrets gränd, Morfars gata, Apsefistonparken
 • Elfred Berggren: Doktor Wagges gata
 • Lars Elver Karlsson: Kornåkervägen, Albinstigen
 • Margareta ”Meta” Andreasson: Kvarnspelsstigen/gatan/kullen/höjden/berget (efter och Kvarnspelet hon skrivit visor till), Metas gata.
 • Roger Melin: Serifos kustväg

Övriga förslag (ev. förklaringar och invändningar inom parentes):
Ernst Westerlunds gata (allén finns redan), Kurt och Anita Salomonssons väg (de lever), Svarta Horans Gata (Bertil Carlsson, stötande?), Suckarnas allé (Åke Lundgren, opassande?), Akvavitbergsvägen (Torgny Lindgrens Norrlands akvavit på Vitberget, långsökt?), En annan väg (P O Enquists Ett annat liv, långsökt?), Tjärdalen (Sara Lidman, upptaget), Myran (Eva Nilsson, upptaget), Hälleberget (Torgny Lindgren, upptaget), Autisternas gata (Stig Larsson, opassande?).

Diverse förslag vi inte lyckats koppla till temat (tyck gärna till!):
Guldlandet, Mineralvandraren, Forsens brus, Älvens flöde, Skogsfolkets dröm, Snöstormens slott, Samestigen, Magikervägen, Långa gatan, Tristvägen, Ljusa gatan, Djurpark (2), Receptionsvägen, Fantasigränd/vägen, Historiegränd/vägen, Sagovägen, Novellstigen, Barbapappas väg, Larcogatan, Hjortrongatan/Snotterstigen (samt Blåbär-, Lingon-, Rönnbärs-, Kråkbärs- mfl, många upptagna).

 

Namnförslagen är rådgivande i kommunens fortsatta arbete med att namnge bostadsområdets vägar. När detaljplanen blir färdig är det dags att sätta namn på gatorna. Ortnamn (gator och kvarter) i Skellefteå beslutas av kommunfullmäktige efter förslag av kommunala lantmäteriet i samarbete med planavdelningen och kulturavdelningen. Kommunstyrelsen har, i enlighet med Nationella ortnamnsrådet, och FN:s ortnamnsorgan UNGEGN, beslutat (2001-12-04 KS § 437) att namnsättning av gator med personnamn i första hand bör ske vid nyanläggning och att sådan namnsättning inte bör ske efter levande personer. Se Principer för ortsnamn 2012 för mer information. Men själva berättelserna går ju bra att använda!

Tagged with:
 

15 Responses to Kvarteret Regnspiran eller Armade cykelstigen?

 1. Daniel skriver:

  Tycker det ser jättebra ut. Fortsätt det goda arbetet!

  Man blir så trött när man hör folk som Ove. Försök komma med förslag till förbättringar istället för att se allt som dåligt och helt fel. Våga se framåt.

  • Enar skriver:

   Tack! Ove, och fler med honom, har absolut sina poänger; som alla större byggprojekt tar det här sociala resurser i anspråk. Vi känner oss däremot säkra på att det här blir jättebra, trots detta.

   • Ove Johansson skriver:

    Hej igen. Först undrar jag: ”sociala resurser”, är det förskole- och grundskoleeleverna det?
    Sedan undrar jag också hur ni kan känna er säkra på att det här blir jättebra. Jättebra för vem/vilka? Och på vilket sätt jättebra?

    • Enar skriver:

     Ja, de sociala resurser som tas i anspråk är ju bland annat funktionen som närskog för förskoleungar, grundskoleelever, skidåkare och alla andra som nyttjar området idag. Förhoppningsvis kommer svaren på dina övriga frågor att framgå i förslaget till detaljplan, när det läggs fram.

  • Ove Johansson skriver:

   Hur menar du? Blir du trött av att höra folk som vill värna om en mycket god sak? Jag tycker absolut att jag vågar se framåt – eftersom jag värnar barn och ungdomars möjligheter till nära skog!

 2. Fredrik Ekefjärd skriver:

  Herregud… Kvarteret ”Pölsan” (Torgny L) är ju inte med! Men jag antar att det är för sent att komma med ett förslag nu… :-/

  • Enar skriver:

   Området är ju inte riktigt helt färdigt än, så det kanske hinner ta sig in på listan. Men är det inte lite, eh geggigt? Måste också erkänna att jag också pga jäv strukit förslaget om Hadargatan (från såväl Tjärdalen som Hummelhonung)…

 3. Ove Johansson skriver:

  Hej, jag tycker att det är så tragiskt att byggplanerna i detta för förskolorna i området för och Norrhammarskolan unika och fina skogsområde fortskrider!!! Nu i höst har det som vanligt kryllat av aktiviteter i området – barn och ungdomar i alla åldrar upplever skog o natur på varierande sätt i detta lättillgängliga skogsområde. Och nu ska det kanske bebyggas, man häpnar!!!

  • Enar skriver:

   Dina synpunkter är noterade, Ove. Fastän du redan framfört dem i förslagslådan, via mejl och live. Och visst, det gör alltid lite ont när en stad växer i sin utkant, men vi tror förståss att det här blir jättebra (även om orienteringen kanske får maka på sig).

   Det verkar tyvärr inte ha kommit in så många förslag med idrottstema, frånsett Sekonden då (jag räknar inte Hokkyvägen).

   • Ove Johansson skriver:

    Hej, hur menar du då? Lite ont? ”…det här blir jättebra…”? För vem, och på bekostnad av mängder av barns och ungdomars lärande i naturen?! Och det handlar verkligen inte enbart om orienteringen – det trodde jag du hade förstått!

    • Enar skriver:

     Jag handlägger inte arbetet med den nya detaljplanen, så jag kan inte svara på allt, men på generell nivå kan jag svara, resten får du ta i den ordinarie planprocessen när den ställs ut.

     Visst handlar det – mycket riktigt – om mer än orientering, framförallt kanske om förskolorna och hur långt de mindre där orkar gå. Men vi sparar tämligen stora gröna stråk för lek, naturupplevelse och skidåkning. Med mera. Och det är ju varken så att vi går in i Vitbergsområdet eller Erkislidsbacken (Klockardalen). Dock tror jag inte att det blir tillräckligt utmanande att orientera på Västra Eriksberg med hus man anar mellan träden, därav min kommentar om att en del skärmar får maka på sig.

     • Ove Johansson skriver:

      Ja, vet du när ”den ordinarie planprocessen” ställs ut? Vem tycker du att jag/vi ska vända oss till för att redan nu försöka stoppa dessa byggplaner? Politiker? Tjänstemän?
      Det vore intressant att se era kartor, hur de ser ut i nuläget (vi kollade ju i vintras, men jag antar att det hänt en del sen dess).
      Sedan handlar det verkligen inte bara om att orka gå till skogen – tidsaspekten är också viktig; hur lång tid ska vi ägna åt förflyttning på en 50-min. lektion?

     • Enar skriver:

      Tanken är att detaljplanen ska bli klar nästa år, och det innebär ju att det första publika steget, samrådet, torde ske i början av året. Eller innan. Håll utkik i Norran och här på bloggen. Det är ju jättebra att ni så tidigt fört fram era åsikter, och de tar vi ju med oss i planarbetet men vi har ett uppdrag från politiken att oplanera området för bostäder, vilket också slagits fast i den fördjupade översiktsplanen för Skelleftedalen som fullmäktige tog 2010-11. Så ska någonting stoppas hjälper det nog inte att prata med oss tjänstemän.

 4. Sofia Henricsdotter skriver:

  Så kul med så många fina förslag!
  Ormens väg, Musikanternas uttåg, Isak Mårtens gränd, Skjelletvägen, Berättelsernas backe, Salandervägen, Polykarposgatan och Morfars gata tycker jag ABSOLUT ska finnas med!

  Suckarnas allé och Akvavitbergsvägen tycker jag också om – varken långsökt eller stötande.
  Hur många gator och kvarter handlar det om?

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.