Jörgen och Cecilia på HSB får sitt ex av byggnadsordningen utanför Br Anderssons (Haren 1).

Jörgen och Cecilia på HSB får sitt ex av byggnadsordningen utanför Br Anderssons. Övriga fastighetsägare, arkitekter och mäklare får den med posten.

Äntligen har den kommit från tryckeriet – Byggnadsordning för Centrala stan finns nu i julhandeln! Tillsammans med nytryck av Byggnadsordning för Norrböle (2010)finns den nu att köpa på Nordanå och Akademibokhandeln i Skellefteå.

Alla hus, utpekade eller inte, är givetvis värdefulla, men husen som är med i byggnadsordningen anser vi vara särskilt värdefulla. I byggnadsordningen beskriver vi vilka miljöer och hus som är särskilt värdefulla att bevara för framtiden, och vad som är viktigt med dem. De blir alltså vad man brukar kalla ”k-märkta”.

–          Vad som skiljer denna från den tidigare vi gjorde om Norrböle, är att den här gången har vi stoppat in mer historik om husen. I Centrala stan är det ju färre privathus, säger kommunens arkitekt Enar Nordvik, som tillsammans med byggnadsantikvarien Rune Wästerby på Skellefteå museum ligger bakom boken. Det här är ett led i vår strategi att lyfta frågorna om staden och kulturarvet tidigare, innan någon ombyggnad ens är planerad. Precis som vi gjorde med de 24 skyltar vi satte på särskilt historiskt intressanta hus i stan.

–          Som fastighetsägare är det ju värdefullt att veta vad kommunen kommer att värna innan vi hamnat i skarpt läge, håller Jörgen Swensson och Cecilia Gustafsson på HSB med om när de tar emot boken av Enar och Rune.

Det här arbetet har vi på  kommunen och museet gjort ihop med de skelleftebor som via Norran, Facebook och kundtjänst kommit in med tips och synpunkter. Efter dialog med berörda fastighetsägare har vi bearbetat förslaget (hus har både strukits och tillkommit på listan) och här nedan kan man – i byggnadsordningen – läsa om de hus vi pekat ut.

Byggnadsordningen för Centrala stan är antagen av bygg- och miljönämnden och vägledande för bygglovhandläggning. Den delas ut till berörda fastighetsägare samt arkitekter och mäklare i Skellefteå. För allmänheten finns den dessutom att ladda ner eller att köpa i handeln.

Läs mer:

 

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.