20140410_burträsk2_wIdag lämnade vi in planförslaget för fördjupningen av översiktsplanen för Burträsk till kommunstyrelsen. Politikerna ska nu godkänna handlingarna för samråd, och sedan kommer vi kunna gå ut med förslaget till allmänheten för synpunkter under maj. Arbetet har varit intensivt den senaste tiden för att hålla inlämningsdatumet idag.

Planen bygger till stor del på de förslag vi har fått in under olika träffar med de boende i Burträsk. Det har varit ett inspirerande, kul och omfattande arbete att gå igenom alla idéer och konkretisera ner dem till det här planförslaget.

20140410_burträsk1_wVi har försökt att ta tillvara Burträsks starka sidor, som närheten till natursköna platser och rekreationsområden, den lugna och trygga uppväxtmiljön för barn och det livskraftiga företagsklimatet samt de unika produkterna som finns. En del av planen visar på möjligheter för att skapa fler mötesplatser i centrum som tillsammans med fler företag bidrar till att levandegöra Burträsk. Vi tror att förslaget gynnar boende i Burträsk med omnejd, men även besökare som vill uppleva vad Burträsk har att erbjuda.

 

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.