Som årets sommarpraktikanter blev vi tillfrågade av Carl-Henrik om vi ville blogga om vårt sommarprojekt, jobbet och tillvaron på Planavdelningen i allmänhet. Klart vi ville! Det har dock tagit lite tid innan vi fått tillfälle att skriva ett inlägg, men nu är det färdigt.

Carl-Henrik har redan presenterat oss. Vi heter alltså Johanna och Ivan och studerar arkitektur och landskapsarkitektur, respektive. Fram till augusti kommer vi att jobba med gamla Myckle såg-området. Tanken är att det ska omvandlas till ett bostadsområde med ”stark Mycklekaraktär”. Vi har vid flera tillfällen åkt ut till Myckle för att inventera området, fotografera det, uppleva byn och förstå dess ”Mycklekaraktär”. Dessa besök har hjälpt oss i vår analys av byn och arbetsområdet, och vi känner nu att vi har en bra förståelse för platsen.

Det som bygger upp Mycklekaraktären är bland annat vägstrukturen: en organisk struktur som växt fram allteftersom bebyggelsen utvecklats. Från en huvudväg (Mycklevägen) leder många småvägar in mot de olika fastigheterna. Dessa småvägar är oftast grusade, enfiliga och kantade av alléer eller enkla trädrader. Fastigheterna har också vissa specifika drag som bidrar till byns karaktär: tomterna är huvudsakligen avlånga och/eller oregelbundna i formen; byggnaderna bär traditionella färger, ofta falurött eller rött, och är i ett antal fall placerade kring en gårdsplan. Landskapet är öppet och bjuder på vackra utsikter mot Skellefteälven och mot landskapet på andra sidan om den.

Vi bjuder här på några foton från platsen och återkommer längre fram med ett inlägg om skissarbetet.

Postlådor

Vy mot Skelefteälven

Gårdsbyggnad

Rik grönska vid Bjurån

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.