20140804_busstrafikSå här i sommartider brukar det vara rätt lugnt. Vi märker det bland annat i hur antalet besökare till bloggen sjunker under juni och juli för att sakta öka igen när mot slutet av augusti. Och för alla er som njutit av sommaren på olika platser vill vi nu uppdatera er om att det den 18 augusti rullas ut en ny stadsbusstrafik. Ett nytt linjenät har tagits fram, som till viss del påminner om ett som använts tidigare har jag fått höra, med genomgående busslinjer.

De nya linjerna innebär en del förändringar mot vad vi har idag. En del busshållplatser försvinner medan en del flyttas. Med de genomgående linjerna så blir det även en tydlighet för resenärer. Grunden kommer bestå av fyra linjer som trafikerar på vardagarna, linjerna 1, 2, 3 och 4. Helgerna trafikeras med tre linjer, linjerna 10, 20 och 30, som har lite annan dragning än vardagarnas fyra linjer. En nattbuss införs natten mot lördag och söndag från centrum ut till Skelleftehamn.

En stor förändring är att bussarna ut till Skelleftehamn nu ingår i stadstrafiken och inte länstrafiken som tidigare.

Ni kan läsa mer om de nya busslinjerna och turerna på Skelleftebuss hemsida: www.skelleftebuss.se

Det här är ett första steg, och jag tror inte att Skelleftebuss är klara med hur det här systemet kan utvecklas och förbättras. Men det är ett viktigt steg i rätt riktning för att erbjuda en bättre och mer attraktiv kollektivtrafik i Skelleftedalen. Först när det rullat igång och Skelleftebuss kan utvärdera hur det fungerar kan de säkert också göra mindre justeringar för att få det att flyta smidigare. Vill vi minska biltrafiken måste det finnas attraktiva alternativ, och det här är ett viktigt steg i den riktningen. Och ur ett jämställdhetsperspektiv är det också viktigt för utvecklingen av Skellefteås centrum till att bli ännu mer attraktivt att vi kan erbjuda en bra, tillgänglig, trygg och väl fungerande kollektivtrafik för att så många som möjligt.

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.