Under sommaren fick Burträskarna möjlighet att tycka till om framtidsplanerna för Burträsk. Totalt kom det in 22 yttranden från privatpersoner, föreningar och statliga verk. Vår uppfattning är att Burträskarna verkar nöjda med förslaget i stort men några ändringar kommer att ske som ett resultat av yttrandena. Vi arbetar i dagsläget med att förbättra förslaget för att matcha den framtidsbild politiker och invånare har för Burträsk. Om ett par månader kommer vi att ha ett ännu vassare förslag som ska ut på granskning. Det innebär att vi än en gång visar upp förslaget för allmänhet, föreningar och statliga verk och under två månader kommer ni få möjlighet att tycka till.

Varför tar allt så lång tid?

Ni kanske tycker att processen är långdragen och vi har full förståelse för detta. I plan- och bygglagen finns processen för översiktsplaner och detaljplaner reglerad. Vi planerare ska följa ett par steg för att säkerställa att planen tas fram på ett korrekt sätt. Syftet med processen är att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet att påverka planens utformning. Processen finns till som en kvalitetssäkring för er och för oss. Ni ges möjlighet att tycka till och vi får möjlighet att ta del av er kunskap. Helt enkelt.

Vi börjar närma oss sluttampen av processen i Burträsk och inom några månader bör vi ha en färdig fördjupning av översiktsplanen i Burträsk. Det känns jättekul!

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.