Vi har glada nyheter. Detaljplanen för Eriksberg har vunnit laga kraft. Det innebär att tomterna nu kommer att gå ut till försäljning och att byggnation av vägar och tomter äntligen kan påbörjas. Vi har länge haft ett tryck på villatomter, främst inom Skellefteå stad. Det är jättekul att tomterna på Eriksberg kan säljas men vi stannar inte av för det utan inser att vi måste lägga in en högre växel, vi måste arbeta med fler områden så vi kan erbjuda nya och gamla Skelleftebor fler möjligheter för boende.

Vi arbetar med ett gäng detaljplaner, både där kommunen står som uppdragsgivare men även privata entreprenörer. Det rullar på och vi arbetar intensivt för att kunna bidra till att Skellefteå blir en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. Målet är att vi ska vara 80 000 invånare år 2030. Vi har ingen tid att förlora.

Några av de planer som vi arbetar med nu:

 • Falkträsket, ca 120 villatomter (kommunen)
 • Degerbyn, 6-7 villatomter (privat)
 • Kantgatan, Alhem, villor eller radhus/parhus (kommunen)
 • Ön, Ursviken, 10-tal villatomter (kommunen, privat)
 • Boviken, fritidshus (kommunen, privat)
 • Kvarteret Höder, lägenheter (privat)
 • Kvarteret Kapella, lägenheter (privat)
 • Kvarteret Haren, lägenheter (privat)

Antagna planer för bostäder, dvs där det kan byggas:

 • Eriksberg, 70 villatomter (kommunen)
 • Kvarteret Heimdall, lägenheter (Skebo)
 • Kvarteret Oden, lägenheter (Skebo)
 • Kvarteret Aldebaran, lägenheter (HSB)
 • Kvarteret Kapella, lägenheter (privat)
 • Kvarteret Nipan, vid parkbron, lägenheter (privat)
 • Kvarteret Nipan, vid campus, lägenheter (privat)

Utöver detta axplock av planer så kommer det ständigt in nya förfrågningar från entreprenörer som vill bygga bostäder och verksamheter, och de senaste fem åren har det byggts som aldrig förr. Vi planerar även för  förskolor, skolor, äldreboenden och särskilda boenden. Det bubblar ska ni veta och vi gör allt vi kan för att tillmötesgå efterfrågan och försöker arbeta fram dessa planer. Det är tidvis svettigt men fantastiskt kul att så många vill satsa i Skellefteå kommun. Heja Skellefteå!

Tagged with:
 

2 Responses to Vad händer i Skellefteå på bostadssidan?

 1. Ludwig Eriksson skriver:

  Spännande värre!
  Ni gör ett kanonjobb!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.