T:AvdelningarPlanavdelningÖvrigtPersonliga mapparLinneaLILänsstyrelsen har sedan 2009 ett uppdrag att se över gamla beslut om strandskydd, tagna innan det generella strandskyddet på 100 m fanns. Översynen handlar kortfattat om att uppdatera eller upphäva befintliga beslut. De nya besluten börjar gälla efter den 31 december 2014 och för de områden som inte uppdateras inträder generellt strandskydd.

Kommunen berörs av 24 äldre beslut som sammanlagt berör 190 strandområden. Enligt översynen föreslår nu länsstyrelsen att 23 strandmiljöer längs kusten och 9 öar ska få ett utvidgat strandskydd, vilket innebär att strandskyddet på 100 meter föreslås utökas till 200 meter.

Att använda stränder och strandnära lägen på rätt sätt är ett viktigt verktyg för så väl kommunens som länets fortsatta utveckling. Ett utökat strandskydd innebär att strandnära bebyggelse hindras, men samtidigt kan ett utökat strandskydd främja djur- och växtlivet och till viss del tillgängligheten för allmänheten och friluftslivet.

Imorgon, den 15:e oktober kl 16-19 håller Länsstyrelsen ett öppet hus på Scandic, lokal Jupiter. Kom och titta på förslaget, ge synpunkter och ställ frågor!

Läs hela remissen på länsstyrelsens webbsida här: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/strandskydd/oversyn-av-utvidgat-strandskydd/Pages/default.aspx

Läs mer i Norran här: http://norran.se/nyheter/kommun/sista-striden-om-strandskyddet-282718 

 

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.