julkort2014plan
När ”årets första, skjälfvande minut” 2015 är här, har tekniska kontoret och vi på bygg- och miljökontoret blivit en enda organisation, nämligen samhällsbyggnad.
Förhoppningen är att det ska leda till effektivare processer och än mer nöjda medborgare och, såklart att Laga kraft-kulan snurrar ännu oftare!

Som ni säkert läst och hört, är det mycket på gång i Skellefteå just nu, både bostäder och annat. Och mer kommer det!
Och det är viktigt, för vi tror att de närmsta 10 åren har stor betydelse för kommunens framtid, och vad Skellefteå kommer att vara då.

Så sätt fart! Hitta på nånting! Gör nånting! Hoppa på oss! Utmana oss! Vi är redo att utveckla Skellefteå 2015 – och vidare!

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.