Arbetet med LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) har dragit ut på tiden men nu är den äntligen inlämnad till politikerna för beslut om antagande. Om allt går som det ska så beräknas kommunfullmäktige anta planen den 14:e april. Planen är arbetsmaterial fram tills politikerna tar beslut.

Syftet med planen är att nyttja de möjligheter till lättnader som finns i Miljöbalken om strandskydd. Målet är att öka kommunens attraktionskraft och främja landsbygden genom att möjliggöra för nya boendemiljöer, näringsverksamheter, turism- och friluftsanläggningar i attraktiva strandnära lägen. Ett utpekat LIS-område innebär ytterligare ett särskilt skäl till lättnad i förbudet att exploatera marken inom strandskyddsområde. Planen kommer att fungera som en vägledning vid detaljplanering, bygglovgivning samt vid dispenser från eller upphävande av strandskyddet.

Enligt Länsstyrelsen publikation ”Regional anpassning av bestämmelser för strandskydd” bör LIS-områden kunna skapas successivt. Tanken är att planen ska ses över varje år, då möjlighet finns (via förenklad process) att revidera planen med nya LIS-områden.

2 Responses to LIS-planen klar för antagande

 1. Strandälskare skriver:

  Finns den offentlig??
  Eller går det få en kopia ??

  Intreserad Strandnjutare….

  • Linnea skriver:

   Planen är arbetsmaterial fram tills dess att politikerna tagit beslut (det kan ju ändras), så tyvärr, det är bara att vänta.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.