… till de tre konsulternas presentation av sina förslag till trafiksystemlösningar för stadsdelen Centrala stan.

När: Onsdag den 18 mars
Var: Forumsalen på Campus i Skellefteå
Tid: 14.00–16.30 eller 18.00–20.30.
Ingen anmälan. Begränsat antal platser – först till kvarn!

Mötet är ett informationsmöte där vi alla får ta del av konsulternas förslag för första gången. Spännande!

Det kommer att bli ett intensivt arbete nu under våren då vi ska  jobba vidare med konsulternas förslag och använda dem som underlag till den fortsatta planeringen av Centrala stan, där trafiksystemet ingår som en del. Den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan planeras komma ut på samråd under hösten 2015, då alla har möjlighet att tycka till.

För er som är intresserade av underlagsmaterialet som konsulterna har fått så finns det här: www.skelleftea.se/centralastan På samma sida kommer ni sedan att hitta konsulternas förslag.

 

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.