Som ni kanske minns hade vi ett samråd i maj/juni 2014. Då fick ni ta del av och tycka till om vårt första förslag till fördjupad översiktsplan för Burträsk. Under den tiden kom 20 yttranden med synpunkter in och det är bland annat de som ligger som grund till det nya planförslaget.

Det får ni möjlighet att ta del av nu – och två månader framåt under något som vi kallar granskning. Fram till 25 juli finns alltså möjligheten att tycka till igen.

 

Köpmannagatan

Förslag på omvandling av Köpmangatan

Vasabrogatan

Förslag på omvandling av Vasabrogatan

 

 

 

 

 

Bilderna ovan illustrerar den största förändringen och är förslag på omvandling av Vasabrogatan och Köpmangatan. I planen finns även ett nytt kapitel för genomförande, det redovisar hur och när förslagen ska genomföras.

Klicka här för att se planen i sin helhet samt för att få info om hur du ska tycka till. Där hittar du också de synpunkter som kom in under förra vändan med mera.

(För att ni lättare ska förstå vad som tillkommit så markeras ny text planhandlingen i blått)

Trevlig läsning!

För Samhällsbyggnads räkning

//Rebecca

 

 

 

 

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.