(Foto: Ulla Montan, Cato Lein, Eva Lundgren mfl).

Nu är namnen fastställda! Under våren och sommaren 2012 fick allmänheten fått komma in med idéer på namn på gator och kvarter i det nya bostadsområdet Västra Eriksberg. Temat var satt – västerbottensberättare – och vi fick in massor av förslag via förslagslådan, kundtjänst, Norran, P4 Västerbotten, Facebook och Twitter (taggen #gatunamn). Bland dessa gallrade vi och kompletterade och skickade sedan ett förslag till politikerna i kommunfullmäktige. Efter viss bearbetning (ja, litteratur innehåller ofta smått kontroversiella inslag!) är namnen nu beslutade av junifullmäktige (KF 2015-06-16 §185).

De flesta tomter på Västra Eriksberg är tingade, men har du tur kanske du kan bli en av de som bor på Katitzis gata eller i kvarteret Vintermyren. På kartan ser du var namnen hamnade, försök gärna para ihop namnen med rätt porträtt! Här nedan listar vi de namn som i juni fastställdes av fullmäktige. Men vi har inte slut namn från våra författares världar, så kanske får vi hoppas på en utökning av området i framtiden? Vi har dock med anledning av nedanstående principer (längst ner) lovat att inte föreslå Äldreomsorgen för äldreboendet strax nedanför.

namnkarta

Detta är de av fullmäktige beslutade namnen.

Västerbottensberättare från 20-tal till 00-tal:

 • Astrid Väring: Vintermyren (1927)
 • Elfred Berggren: Roboten (Robotarnas gud, 1932)
 • Birger Vikström: Sänkhåven (Gyllene tider, 1948)
 • Josef Stenlund: Spökflygaren (1949)
 • Sara Lidman: Hjortronlandet (1955), Anna-Stavas gata (Jernbaneeposet, 1975-99)
 • Kurt Salomonsson: Nattvandraren (1960)
 • Katarina Taikon: Katitzis gata (Katitzi, 1969)
 • Henning Sjöström: Silverarken (1969)
 • P O Enqvist: Sekonden (1971), Himlaharpan (Musikanternas uttåg, 1978 mfl), Kapten Nemos gata (Kapten Nemos bibliotek, 1991)
 • Torgny Lindgren: Ormens väg (Ormens väg på hälleberget, 1982)
 • Loka Enmark: Mätartavlan (1985)
 • Hjalmar Westerlund: Utmaningen (1991)
 • Meta Andreasson: Klätterträdet (1991)
 • Stig Larsson: Terrassen (Matar, 1995)
 • Åke Lundgren: Guldtuppen (1998)
 • Stieg Larsson: Luftslottet, Lisbeth Salanders gata (Luftslottet som sprängdes, 2007)
 • Anita Salomonsson: Vattenbärerskan (2007)

Ortnamn (gator och kvarter) i Skellefteå beslutas av kommunfullmäktige efter förslag av kommunala lantmäteriet i samarbete med fysisk planering och kulturavdelningen. Kommunstyrelsen har, i enlighet med Nationella ortnamnsrådet, och FN:s ortnamnsorgan UNGEGN, beslutat (2001-12-04 KS § 437) att namnsättning av gator med personnamn i första hand bör ske vid nyanläggning och att sådan namnsättning inte bör ske efter levande personer. Se Principer för ortsnamn 2012 för mer information. Vidare ska namnen vara unika, gärna vara lättstavade och inte väcka anstöt (Sorry, Teratologen!).

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.