Nu är det nära att fördjupningen av översiktsplanen i Burträsk går i mål. De synpunkter som kom in under sommarens granskning var till största del av redaktionell karaktär. Det innebär att det inte blir några större nyheter i innehållet och att vi kommer att lämna den till kommunfullmäktige för antagande inom kort. I KF fastställer politikerna att/om planen ska gälla som visionsdokument för vårt framtida Burträsk.

Handlingarna ska bara gå igenom en liten ansiktslyftning innan dess men det ska inte fördröja processen speciellt mycket.

Mer om översiktsplanering kan du läsa här

Med vänlig hälsning
//rebecca

Tagged with:
 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.