Erik Lindbäck (Lindbäcks), Enar Nordvik, Mikael Begrström (Länsstryelsen), Maria Marklund och Lorents Burman (kommunalråd), Michaela Herlemann (marknadskonsult, Österrike), Cecilia Frank (Visit Skellefteå), Daniel Wilded (Martinsons) och Albrecht ZImburg (handelsråd, Österrrike).

Utanför Älvsbacka strand: Erik Lindbäck (Lindbäcks), Enar Nordvik, Mikael Bergström (Länsstyrelsen), Maria Marklund och Lorents Burman (kommunalråd), Michaela Herlemann (marknadskonsult, Österrike), Cecilia Frank (Visit Skellefteå), Daniel Wilded (Martinsons) och Albrecht Zimburg (handelsråd, Österrrike). Foto: Therese Kreisel.

Vi i Skellefteå brukar ju kalla oss den moderna trästaden, men det är ju en sak att kalla sig det själv – och en helt annan när andra kommer och säger det. Om det dessutom är ett utrikes omdöme är det ännu roligare. Igår tillbringade Österrikes handelsråd Dr Albrecht Zimburg och Michaela Herlemann, marknadskonsult på Österrikes ambassad en heldag i Skellefteå för att studera träbyggande och hållbarhet och träffa företag och forskare för framtida utbyten.

På Martinsons, Lindbäcks, Polaris och Skellefteå Kraft dammade vi tillsammans med Skellefteå kommun, länstyrelsen och Visit Skellefteå av skoltyskan och visade österrikarna att i skelleftetrakten är det här med triple helix inte så krångligt – vi känner ju alla varandra – och därför blir det lätt för oss att samverka, även inom områden där andra skulle se varandra som konkurrenter.

AUS2

Professor Olle Hagman på Luleå tekniska universitet visar datortomografen på Campus Skellefteå för besökarna.

 

Besökarna var väldigt nöjda med dagen, och även vi såg många möjligheter till samarbete i framtiden.  Och visst hjälpte det att detta var dagen efter segern mot Sveriges trästad nummer 2; Växjö. Alla skelleftebor de mötte log liksom lite extra.

Läs mer på länsstyrelsens hemsida: http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/Sv/nyheter/2016/Pages/osterrike-vander-blickar-mot-vasterbotten-for-att-lara-mer-om-att-bygga-i-tra.aspx

Tagged with:
 

One Response to Österrike vill lära av Skellefteå

  1. Jonas Lundqvist skriver:

    I Skellefteå är Träskallarnas sammansvärjning ett hedersomnämnande. Kul med österrikarnas intresse!

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.