Måndag den 13 juni är det sista dagen att lämna synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Centrala stan. Planen ger förslag på olika förändringar i Centrala stan för att Skellefteå centrum ska bli mer hållbart och attraktivt. Frågor som planen försöker svara på är exempelvis hur vi ska förbättra trafik- och kommunikationer, handelsstråk, mötesplatser och tillgänglighet. I planen finns också förslag på var det är lämpligt med fler bostäder, arbetsplatser och parkeringar, hur höga husen bör vara och var vi ska bevara och utveckla de gröna inslagen, för att nämna några saker.

Stadsdelen sträcker sig från järnvägen i Norr till Skråmträskvägen i söder samt mellan Viktoriagatan (E4) i öster till Södra Lasarettsvägen i väster.

Du kan ta del av handlingarna på

Kommunfullmäktige kommer att besluta om innehållet senare i höst 2016. Själva planen är inte juridiskt bindande men är strategiskt viktig då den kommer att vara vägledande för hur stadsdelen ska fortsätta utvecklas.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.