Alla kan kommetera här, men om er kommentar inte syns direkt första gången beror det på att vi först ska godkänna kommentaren innan den publiceras. Kom ihåg att försöka hålla kommentarerna till ämnet för inlägget ni väljer att kommentera.

Material som publiceras i kommentarer ägs av den person som lämnar kommentaren, men Skellefteå kommun har tillstånd att använda, arkivera (om så behövs) och publicera materialet inom berörda projekt utan någon ersättning eller krav på källa. Personen som publicerar en kommentar ansvarar också för att ha rätt att använda och publicera det material som lämnas i kommentaren.

Kommentarsregler och råd:
Skellefteå kommun övervakar kommentarer och synpunkter som publiceras. Vi förbehåller oss rätten att ensidigt avgöra om en kommentar ska tas bort. Kontakta oss om du ser kommentarer som är tveksamma eller olämpliga. Läs mer här nedan om Lagen om elektroniska anslagstavlor.

Tänk på att:
– Dina kommentarer blir synliga för besökare på webbplatsen.
– Dina kommentarer ska beröra ämnet för inlägget. Personlig kommunikation hänvisas till e-post eller via kundtjänst.
– Vi uppskattar kritik men vill att den ska vara saklig. Beröm är ok även det!
– Vi uppmuntrar diskussioner, men kommer att avbryta om de ”går överstyr”.
– Vi kan hantera kommentarer till inlägg på sidan som inkomna synpunkter  på berörda projekt som då kan diarieföras.
– Vi registrerar inte formella kundärenden utifrån inlägg och frågor, utan hänvisar sådana frågor till kommunens kundtjänst.
– Länkar i kommentarer som leder till sidor som inte tillhör Skellefteå kommun blir inaktiverade.

Kommentarer som innehåller följande kommer raderas:
– Publicering av upphovsrättsskyddat material
– Kränkningar som berör etnisk grupp, sexuell läggning, kön, politisk tillhörighet, yrke eller religion.
– Svordomar och obscena ord
– Personliga angrepp och ärekränkande inlägg
– Pornografiska, rasistiska eller sexistiska yttranden
– Uppmaningar till brott eller på annat sätt bryta mot svensk lag
– Hot, trakasserier, skvaller eller lögner
– Marknadsföring av kommersiell verksamhet
– Vi accepterar inte partipolitiska debatter utan hänvisar dessa till politiska forum.

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.