Välkommen till bloggen om stadsplanering i Skellefteå.

Den här bloggen drivs av planverksamheten på samhällsbyggnad tillsammans med andra aktörer på Skellefteå kommun. Tanken med bloggen är att kunna möjliggöra för er besökare att följa arbetet med olika projekt som avdelningarna har hand om. Ibland kommer projekt från andra förvaltningar lyftas in och presenteras här också.

Frågor och synpunkter som berör projekt som ligger utanför den här bloggens område hänvisar vi till kundtjänst.

Allt material som publiceras på bloggen, så som bilder i inlägg, fotografier eller skisser ägs av Skellefteå kommun om inte annat uppges. Materialet får endast användas för personligt bruk och inte i kommersiella syften. Materialet får inte publiceras i någon form utan skriftligt tillstånd från Skellefteå kommun.

Material som publiceras i kommentarer ägs av den person som lämnar kommentaren, men Skellefteå kommun har tillstånd att använda, arkivera (om så behövs) och publicera materialet inom berörda projekt utan någon ersättning eller krav på källa. Personen som publicerar en kommentar ansvarar också för att ha rätt att använda och publicera det material som lämnas i kommentaren.

Fakta om bloggen:

Lanserades den 9 maj 2011. Antal sidvisningar totalt sedan dess: 46 295 (nov 2015)

Antal sidvisningar 2015 (tom 1 nov): 7 793
Mest besökta vecka 2015 (tom 1 nov): v. 43 (515 sidvisningar)
Mest besökta dag 2015 (tom 1 nov): 20 okt (318 sidvisningar)

Antal sidvisningar 2014 (tom 31 maj): 8230
Mest besökta vecka 2014 (tom 31 maj): v. 22 (2380 sidvisningar)
Mest besökta dag 2014 (tom 31 maj): 23 maj (916 sidvisningar)

Antal sidvisningar 2013: 10686
Mest besökta vecka 2013: v. 2 (525 sidvisningar)
Mest besökta dag 2013: 13 juli (248 sidvisningar)

Antal sidvisningar 2012: 10014
Mest besökta vecka 2012: v. 28 (875 sidvisningar)
Mest besökta dag 2012: 11 januari (578 sidvisningar)

Antal sidvisningar 2011: 11494
Mest besökta vecka 2011: v. 38 (700 sidvisningar)

 

 

Comments are closed.

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.